Νέα βιομηχανίας

Βασική ταξινόμηση και υποδιαίρεση μάσκας

2020-07-02

Οι μάσκες μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: ιατρικές / μη ιατρικές.

Όπως υποδηλώνει το όνομα, οι ιατρικές μάσκες χρησιμοποιούνται κυρίως για ιατρική προστασία, η οποία μπορεί να χωριστεί σε τρεις τύπους: ιατρική προστασία, ιατρική χειρουργική και ιατρική μίας χρήσης.

Οι μη ιατρικές μάσκες ονομάζονται επίσης προσωπικές προστατευτικές μάσκες, οι οποίες μπορούν να υποδιαιρεθούν σε αντι συσσωρεύσεις σύμφωνα με τα ισχύοντα σενάρια τους. Σωματιδιακή ύλη και καθημερινή προστασία. Οι μάσκες για διαφορετικούς σκοπούς έχουν διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις και διαφορετικά πεδία εφαρμογής.